تلفن: 86030874 

الکترود جوشکاری

سنگهای سایش و برش

سیم جوش Co2

چسب فوری

مته

پودر جوشکاری

گواهینامه ها

مقالات فناوری جوشکاری

بررسی محصولات

نمایشگاه ها

تماس با ما

 شرکت جوش گستر آسیا

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان

خرمشهر - خیابان عربعلی - خیابان نسترن شرقی 

پلاک 4 واحد3

تلفن: 86030874-88174947

 فکس: 88176371(داخلی 110)

 

شرکت

راهنما

نمایشگاه ها