تلفن: 86030874 

مقالات فناوری جوشکاری

آموزش جوش کاری قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار دستی
مقدمه:
در زمان های قدیم و حتی امروزه اکثر جوشکاران و اشخاص غیر فنی که می خواهند از روش جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود ((E اسم ببرند می گویند فلانی جوشکار برق می باشد و یا جوشکاری برق انجام می دهد.
حال می خواهیم بدانیم تا چه اندازه گفتار فوق از نظر علم امروز صحیح می باشد.
جهت پی بردن به درستی یا غلط آن آزمایش زیر را انجام می دهیم:
ابتدا یک کابل انبر الکترود گیر را به قسمت مثبت و کابل اتصال بدنه را به قسمت منفی یک پریز برق خانه و یا کارگاه متصل می نماییم.
1- خوب حالا نوک الکترود (+) را به قطعه (-) نزدیک می کنیم و می خواهیم جوشکاری برق انجام دهیم.
آیا امکان جوشکاری وجود دارد؟
خیر چون بلافاصله فیوز کنتر منزل یا کارگاه خواهد سوخت. چرا؟
زیرا مقدار کشش آمپر و ایجاد حرارت در نوک الکترود بیشتر از تحمل سیم فیوز کنتر برق می باشد.
2- خوب جهت جلوگیری از سوختن فیوز سیم فیوز را قوی تر می نماییم ومجدداً اقدام به جوشکاری می نماییم. آیا حالا موفق می شویم؟
خیرچون ضخامت سیم فیوز از سیم های شبکه در منزل یا کارگاه بیشترشده است در اینجا این سیم ها نقش فیوز را عمل می نمایند و خواهند سوخت.
3- خوب حالا از سیم های ضخیم روی تیر های برق جلوی منزل در کوچه استفاده می نماییم. در اینجا فیوز پست برق منطقه محل زندگی ما خواهد سوخت.
پس متوجه می شویم که به این شکل امکان برقراری قوس الکتریکی جهت جوشکاری غیر ممکن می باشد.
4-مسئله یا مشکل بعدی با توجه به نوشته های بالا متوجه شدیم که در جریان تک فاز شهر 220 ولت موجود می باشد. چنان چه هنگام برقراری قوس الکتریکی با جریان شهر دست ما به قطعه متصل باشد بلافاصله و مطمئناً ولتاؤ 220 از بدن ما عبور نموده و عضلات بدن منقبض شده و اجازه نخواهد داد که قطعه کار را رها نماییم و بدنبال آن برابر است با مرگ حتمی.
5- مشکل دیگر که قبلاً با آن آشنا شدیم در جریان تک فاز فقط شهر فقط 15آمپر موجود می باشد و با دانستن فرمول میزان انتخاب شدت جریان (آمپر) مناسب هر قطعه الکترود روپوشدار:
برابر است با : قطر الکترود مصرفی ضربدر عدد 35 حداقل و 45 حداکثر آمپر می باشد.
خوب پس 15آمپر موجود در جریان شهر حتی یک الکترود با قطر 2.5 میلی متری را ذوب نخواهد نمود.
80=35*2.5 حداقل و 100=45*2.5 حداکثر جریان مورد نیاز می باشد.
پس با توجه به مسائل بالا جریان شهر با 20ولت و 15 آمپر مناسب استفاده برای جوشکاری نیست و این گفته که من جوشکار برق هستم و یا جوشکاری برق انجام می دهم صحت ندارد.

 

 

تماس با ما

 شرکت جوش گستر آسیا

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان

خرمشهر - خیابان عربعلی - خیابان نسترن شرقی 

پلاک 4 واحد3

تلفن: 86030874-88174947

 فکس: 88176371(داخلی 110)

 

شرکت

راهنما

نمایشگاه ها